تعمیر و سرویس دستگاه ها در آزمایشگاه های دانشکده

در طول نیمسال جاری تعدادی از دستگاه های مستقر در آزمایشگاه های دانشکده مهندسی مکانیک با حداقل هزینه ممکن و با اتکا به نیروی انسانی مستقر در دانشکده و همچنین بکارگیری پتانسیل دانشجویی مورد تعمیر و سرویس قرار گرفت که شرح آن بصورت ذیل است:
۱- دستگاه دینامومتر متصل به موتور دیزل در آزمایشگاه ترمودینامیک برای سالها قابل استفاده نبود بدین صورت که در حالت بدون بار نیز درگیر بوده و به شفت خروجی موتور گشتاور غیر صفر اعمال میشد و تمامی تلاش ها برای تعمیر آن بی نتیجه باقی مانده بود. در مهرماه امسال اقدام جدی برای تعمیر و تست دینامومتر با حداقل هزینه انجام شد که به لطف خدا دستگاه از آن تاریخ به بعد به مانند سال های دور کار می کند و قابل استفاده و آموزش به دانشجو می باشد.

۲- دستگاه پمپ سری و موازی مستقر در آزمایشگاه مکانیک سیالات که دارای دو پمپ می باشد به مدت یک سال یکی از پمپ های آن هد خروجی نداشته و قابلیت بستن مدار بصورت سری و موازی با مشکل مواجه بود. در تاریخ ۹ آذرماه اقدام به باز کردن کل مجموعه دستگاه انجام شد و با خارج نمودن پمپ و باز کردن آن گرفتگی پمپ برطرف گردید. هم اکنون دستگاه مانند گذشته قابل استفاده است.


۳- دستگاه افت های موضعی در سیستم لوله کشی در آزمایشگاه مکانیک سیالات که مدت ها بنا به دلایلی استفاده نمیشد در تاریخ ۱۲ آذر ماه باز و سرویس شده و هم اکنون قابل استفاده بوده و بخش دیگری از مشکلات دستگاه نیز در حال پیگیری و مرتفع شدن می باشد.

۴- دستگاه های آزمایش برنولی و رینولدز در آزمایشگاه مکانیک سیالات که تست با آنها با سختی همراه بود در طول نیمسال جاری سرویس و نوسازی شده و هم اکنون بهتر از گذشته قابل استفاده می باشند.

۵- میزهای کار پنوماتیک در آزمایشگاه هیدرولیک و پنوماتیک در گذشته اتصالات بر روی آنها نصب نبوده و کاربر به هنگام تست می بایست با پیدا کردن اتصالات سیار مدار پنوماتیکی را برقرار نماید. در طول نیمسال جاری بعد از پیدا کردن و سرویس بسیاری از اتصالات که برخی از آنها قابل استفاده نبودند با حداقل هزینه ممکن تمامی اتصالات از قبیل یاتاقان بادی، انواع شیرهای پنوماتیکی، گلویی، سیلندر یکطرفه و دوطرفه، چندراهی ها وغیره بر روی میزکار ثابت شده و کاربر تنها با اتصال شیلنگ ها می تواند انواع مدارهای ممکن سیمیلاتوری را بسته و تست نماید. لازم به ذکر است که این کار نیاز به خرید برخی از اتصالات را که در گذشته احساس میشد مرتفع نموده است.