اطلاعیه فعالیت های معاونت آموزشی در طول تعطیلات دانشگاه در تابستان ۹۹

قابل توجه دانشجویان و دانش آموختگان

دانشجویان و دانش آموختگان گرامی با توجه به تعطیلات تابستانی دانشگاه ، از تاریخ ۹۹/۵/۲ لغایت ۹۹/۵/۱۸ از هرگونه مراجعه به منظور انجام امور دانش آموختگی، اخذ مدرک تحصیلی ، پیگیری امور آموزشی و … در بازه زمانی فوق اجتناب نمایند

                                                                                                                              مدیریت امور آموزشی