تعطیلات تابستانی دانشگاه

به اطلاع عموم می رساند که کلیه فعالیتهای آموزشی دانشکده مهندسی عمران به موجب تعطیلات تابستانی دانشگاه از ۲۸ تیر تا ۲۸ مرداد ۱۴۰۱ تعطیل می باشد