دانشکده علوم پایه خبر داد

تعامل بین الملل در زمینه ریاضیات کاربردی و محاسباتی

در راستای تعامل بین الملل در زمینه ریاضیات کاربردی کارگاه آموزشی نظریه گراف و کاربردهای آن با حضور دکتر ماتیاس دهمرودکتر شایلیش تریپاتی از گروه Biomedical Computer Science and Mechatronics دانشگاه UMIT کشور اتریش در تاریخ  ۴ مردادماه ۹۷ در سالن اجتماعات دانشکده علوم پایه وبا شرکت جمع کثیری از دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری و سایر علاقه مندان برگزار شد ضمنا در جلسه  فوق الذکر پروفسور علیرضا اشرفی سخنرانی تخصصی با موضوع “گروه خودریختی گراف ها” ارائه نمودند.

همچنین در راستای تعامل علمی – پژوهشی بین المللی،  جلسات گفتگوی علمی بین اساتید فعال در زمینه ریاضیات کاربردی و گروه ریاضی دانشکده با ایشان برگزار شد. ضمناً در حاشیه این کارگاه تعدادی از نرم افزارهای محاسباتی ویژه دانشجویان دکتری ریاضی طی ۳ جلسه تخصصی  آموزش داده شد.

dsc00931 dsc00958 dsc00985 dsc01028.