دانشکده علوم پایه خبر داد

تعامل بین المللی در موضوع نظریه ترکیبیات

بنا به گزارش معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده، توسط گروه ریاضی دانشکده علوم پایه و با همت پروفسور میمنی کارگاه یک روزه نظریه ترکیبیات با حضور پروفسور ویلفرید ایمریخ از کشور اتریش و دکتر جواد ابراهیمی از دانشگاه صنعتی شریف  در سوم اردیبهشت ماه در سالن اجتماعات دانشکده علوم پایه برگزار شد. در این کارگاه جمع کثیری از اساتید و دانشجویان دکتری، ارشد و کارشناسی دانشگاه و خارج از دانشگاه شرکت کردند. لازم به ذکر است پروفسر ایمریخ یکی از نویسندگان کتاب معروف  Graphs Product است. 

m-1