تعامل بین المللی در موضوع آموزش علوم

دانشکده علوم پایه، کارگاه آموزشی با عنوان رهیافتی بر  علم، تکنولوژی، جامعه و محیط زیست  در آموزش علوم را با حضور اقای دکتر مجید ملکان ، مدرس دانشگاه تورنتو به مدت سه روز در روزهای ۲۳ ، ۲۴ و ۲۵ تیرماه برگزار می کند.

هزینه شرکت در کارگاه آموزشی مبلغ سه میلیون ریال می باشد که برای دانشجویان و اساتید علاقمند از دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی جهت شرکت در کارگاه آموزشی تخفیف مربوطه در نظر گرفته خواهد شد.

برای ثبت نام  در کارگاه آموزشی یک ایمیل درخواست شامل نام و نام خانوادگی، میزان تحصیلات و محل کار یا تحصیل را به آدرس پست الکترونیکی زیر ارسال نمایید:

w.science.srttu@gmail.com

stse-1