تعامل بین المللی در موضوع آموزش علوم پایه

به نقل از دکتر رضا رشیدی دبیر جلسه هم اندیشی، با توجه به اهمیت آموزش علوم پایه و نقش تعاملات بین المللی در این راستا، جلسه هم اندیشی اساتید دانشکده علوم پایه با عنوان “رویکردهای نوین در آموزش علوم ” با حضور جناب آقای دکتر مجید ملکان مدرس دانشگاه تورنتو در سالن اجتماعات دانشکده علوم پایه برگزار گردید که این جلسات با دعوت از اساتید مطرح در این حوزه ادامه خواهد داشت. 

sci-edu-2