تصویب کلیات تشکیل کارگروه دیپلماسی و مرجعیت علمی

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، در هشتمین نشست شورای دانشگاه در سال جاری که در روز دوشنبه ۱۱ مهرماه در سالن شهید باهنر برگزار شد، کلیات تشکیل کارگروه دیپلماسی و مرجعیت علمی به تصویب اعضای شورا رسید. بر اساس این گزارش، بر پایه مکاتبات صورت گرفته از طرف اتاق فکر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و پیش نویس تدوینی دیپلماسی علمی و مرجعیت علمی در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، موضوع در نشست شورای دانشگاه طرح و مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

در هشتمین نشست شورای دانشگاه مقرر گردید دانشکده ها نسبت به معرفی اعضای پیشنهادی که دارای تخصص لازم در این خصوص باشند، برای این کارگروه اقدام نمایند. گفتنی است اعضای این کارگروه با توجه به سوابق اعضای پیشنهادی انتخاب و ابلاغ از طرف ریاست دانشگاه صادر خواهد شد.