تصویب انتشار نشریه علمی با عنوان “آموزش فعالیت بدنی و تندرستی” توسط دانشکده علوم ورزشی

معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه خبر داد:

با توجه به به ظرفیت بالای علمی و تنوع تخصص در اعضای هیات علمی دانشکده علوم ورزشی در دانشگاه، این دانشکده اقدام به انتشار نشریه علمی با عنوان “آموزش فعالیت بدنی و تندرستی” نموده است. این موضوع در شورای پژوهشی دانشگاه در روز دوشنبه مورخ ۱۴ شهریور ۱۴۰۱ مطرح گردید و مورد تصویب قرارگرفت. محتوای مقالات این نشریه در حوزه های مختلف علوم ورزشی مرتبط با تندرستی و آموزش تربیت بدنی خواهد بود و به صورت فصلنامه منتشر خواهد شد. جناب آقای دکتر غلامرضا لطفی دانشیار دانشکده علوم ورزشی به عنوان مدیر مسئول، آقای دکتر مجید کاشف استاد تمام دانشکده علوم ورزشی به عنوان سردبیر، و آقای دکتر میثم رحیمی زاده به عنوان مدیر اجرایی، امور این نشریه را عهده دار خواهند بود. همچنین انجمن علمی رفتار حرکتی نیز در انتشار این نشریه همکاری خواهد داشت. امیدوراریم به زودی شاهد انتشار این نشریه و ارتقای جایگاه آن در سطح ملی و بین المللی باشیم.