تشکیل انجمن دانش آموختگان در معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه

معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی خبر داد:

در اجرای مصوبه جلسه ۳۷۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی و طرح استمرار ارتباط دانشگاه با فارغ التحصیلان موضوع بخشنامه به شماره ۱۱۱۱۴۵۴ وزارت عتف.

 

از آذرماه سال ۱۴۰۰ ایدهشکل گرفت و تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۱ در طی مدت ۱۰ ماه بیش از ده جلسه کاری با حضور تنی چند از دانش آموختگان در معاونت تشکیل و در ارتباط با مکانیزم تشکیل و اهداف انجمن و نحوه تدوین اساسنامه و برنامه کاری و فرآیند های پیش رو تصمیم گیری و تبادل نظر شد.

 

در طی این مدت مراحل و فرآیندهای زیر برنامه ریزی،پیگیری و تحت اقدام قرار گرفت :

۱-تشکیل هیئت موسس به تعداد ۷ نفر

۲- عضوگیری و تشکیل مجمع عمومی اولیه انجمن به تعداد حدود ۴۰ نفر

۳-تدوین پیش نویس اساسنامه پیشنهادی هیئت موسس

۴-درخواست هیئت موسس با پیوست اساسنامه پیشنهادی و لیست اعضای هیئت موسس و مجمع عمومی اولیه به هیئت رئیسه دانشگاه مبنی بر صدور مجوز تاسیس انجمن در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱

۵-اصلاحات نهایی پیش نویس اساسنامه پس از اعلام نظر اولیه هیئت رئیسه دانشگاه و ارسال مجدد موارد بند ۴ به هیئت رئیسه طی نامه ۱/۳/۱۴۰۱

۶-دریافت موافقت نامه اصولی با تشکیل انجمن توسط هیئت رئیسه دانشگاه طی مصوبه مورخ ۶/۴/۱۴۰۱ و نامه ابلاغی به شماره ۶۳۶۳ مورخ ۱۸/۴/۱۴۰۱ریاست دانشگاه

۷- ارسال موافقت نامه اصولی به پیوست درخواست هیئت موسس به وزارت عتف جهت تصویب نهایی طی نامه ۷۵۷۶ مورخ ۱۰/۵/۱۴۰۱ دانشگاه

۸-تشکیل اولین جلسه مجمع عمومی انجمن با فراخوانی قبلی به طرق مختلف در مورخ چهارشنبه ۳۰ شهریور ماه سال ۱۴۰۱ با اهداف ؛

الف-تصویب نهایی اساسنامه انجمن

ب-انتخاب شورای مرکزی ،دبیر و هیئت نظارت انجمن

*در طی این مدت اقداماتی از جمله تشکیل سایت اختصاصی انجمن جهت اطلاع رسانی و تبادل نظر و عضوگیری و اعلام برنامه های انجمن ،تشکیل جلسه مجمع عمومی و طراحی لوگوی انجمن در طی فرآیند اجرای مسابقه طراحی و … صورت گرفت.

 

*قطعا تشکیل این انجمن به عنوان اقدامی نو ، در جهت ارتباط مستمر فارغ التحصیلان دیروز این دانشگاه که بعضا مسئولین امروز کشور هستند در جهت پیشرفت همه جانبه بخشی ،ملی و بین المللی دانشگاه و شناساندن بیشتر آن به جامعه و عملیاتی شدن اهداف دانشگاه به ویژه ماموریت راهبردی آن در تربیت دبیر فنی در حوزه تعلیم و تربیت مثمر ثمر خواهد بود که همکاری و همیاری قوی دانشگاه با انجمن دانش آموختگان را می طلبد.