تجهیز مرکز تولید پیشرفته دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی با یک دستگاه لیزر ۴۰۰ وات

تجهیز مرکز تولید پیشرفته دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی با یک دستگاه لیزر ۴۰۰ وات

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی و دانشکده مکانیک بر اساس سوابق قبلی خود و در جهت ارائه راهکار اساسی برای توسعه در بخش صنعت و آموزش و پژوهش، شروع به زمینه سازی برای استقبال از انقلاب صنعتی چهارم نموده و تاسیس مرکز تولید پیشرفته و تجهیز آن را جز اهداف خود قرار داده است. در سالهای گذشته مرکز تولید پیشرفته به دستگاههای مدرن CNC مجهز شد و در سال ۹۶ به همت مدیر ارتباط با صنعت جناب آقای دکتر جعفری و همچنین با پیگیری های جناب آقای دکتر حسین پور و ریاست محترم دانشکده مکانیک یک دستگاه لیزر ۴۰۰ وات جهت انجام امور آموزشی و پژوهشی به آن اضافه گردید.

باید خاطر نشان کرد که ما در عصری به سر می بریم که حالت گذار از انقلاب صنعتی سوم به سمت انقلاب صنعتی چهارم- Industry 4.0- را تداعی می­کند که این انقلاب نو ظهور که بر پایه های انقلاب سوم بنا نهاده شده است شامل همجوشی فن آوری های مختلفی است که مرزهای زیستی، دیجیتال و فیزیکی را در هم می‌نوردد. برای هم گام شدن با این سیر تحول تمامی کشورها، نیروها و پتانسیل های بالقوه خود را برای رسیدن به این هدف بزرگ معطوف نموده و آینده انقلاب صنعتی چهارم را رقم زده اند. باید خاطر نشان کرد که در پیش برد این اهداف دانشگاهها و مراکز علمی و پژوهشی و صنعتی دست به دست هم داده تا نمود کلی از این انقلاب در آینده ای نه چندان دور حاصل شود. رسیدن به این هدف نیازمند مشارکت کلی سازمانهای مختلف بخصوص دانشگاهها برای تربیت نیروی های فعال و آموزش نسل جدید با تکنولوژی های نوین می باشد.

امید است با حمایت دانشگاه بتوانیم در جهت تجهیز دستگاههای مدرن در این مجموعه گام موثری را در راستای کمک به نسل جوان و پیشبرد اهداف کلان دانشگاه برداشته باشیم.

cnc-1 cnc-2 cnc-4 cnc3