تجهیز دانشکده

در راستای اثر بخشی آموزشی و کاهش زمان حاشیه‌ای کلاس‌ها، بردهای هوشمند از نمایشگاه تولیدات داخل توسط دانشکده‌ی مهندسی کامپیوتر خریداری و نصب شدند.

photo_2017-08-22_15-24-34