تجلیل از مدال آوران منطقه یک کشور ( به مناسبت هفته تربیت بدنی )