تجلیل از اعضای انجمن علمی عمران

در پایان دوره یکساله انجمن علمی عمران، در مراسمی از عزیزان فعلی عضو این انجمن تجلیل و تقدیر به عمل آمد. در ادامه تصاویری از این مراسم را ملاحظه می فرمایید: