تبریک سرپرست دانشگاه به مناسبت افتخارآفرینی تشکل جامعه

دکتر جمال الدین مهدی نژاد، سرپرست محترم دانشگاه، موفقیت ارزشمند تشکل جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی در جشنواره ملی جاد برتر را تبریک گفت و اظهار داشت: دانشجومعلمان دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، همواره در عرصه های فرهنگی، خوش درخشیدند. این بار نیز دانشجویان کوشا و خوشفکر تشکل جامعه اسلامی، پنج مقام برتر و سه مقام دوم، در جریان جشنواره “جاد برتر”، در کنگره ملی سالانه اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان کسب کرده اند و این دستاورد ارزشمند مایه خرسندی و افتخار دانشگاه به شمار می‌رود.

این مهم، نشان‌دهنده‌ی آن است که آیین چراغ فرهنگ دانشگاه خاموشی نیست و چرخ فرهنگ در دانشگاه، بیش از پیش و پرتوان در راه تحقق اهداف امام و انقلاب در حرکت است و فعالان فرهنگی دانشگاه بطور عام و تشکل ارزشی جامعه بطور خاص، پیشگام عرصه های مختلف سیاسی و فرهنگی به شمار می‌روند. این پیشگامی دانشجویان فعال، انقلابی و دغدغه‌مند دانشگاه در تشکل جامعه اسلامی، میان همه‌ی دانشگاه های کشور، در راستای برجسته بودن هویت معلمی و پیشگامی معلم در همه‌ی عرصه هاست.

این افتخار آفرینی، که زبانزد همه‌ی فعالین فرهنگی سطح کشور شده است و در میان همه‌ی دانشگاه های کشور، بی نظیر و بی همتا بوده و در طول سالیان دراز فعالیت های فرهنگی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی نیز رخدادی بی سابقه به شمار‌ می‌رود را به تشکل ارزشمند جامعه اسلامی دانشجویان، معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه، همه‌ی فعالان حوزه‌ی فرهنگ در دانشگاه و کل جامعه دانشگاهی تربیت دبیر شهید رجایی تبریک می گویم و از خداوند متعال برای دانشجویان عزیز جامعه اسلامی دانشگاه، در این مسیر مبارک، توفیقات روزافزون و کامیابی‌های متزاید را مسئلت می‌کنم.