تالیف کتاب آسیب های اجتماعی و تاثیر آنها بر کودکان و نوجوانان

کتاب آسیب های اجتماعی و تاثیر آنها بر کودکان و نوجوانان تالیف آقای دکتر نجف طهماسبی پور(عضو هیات علمی گروه علوم تربیتی دانشگاه) توسط انتشارات دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی در تابستان ۹۸ به چاپ رسید.

whatsapp-image-2019-10-28-at-1-37-50-am