تازه های نشر

تازه‌های نشر: چاپ هشتم کتاب روش و جزئیات اجرایی بهسازی ساختمان

به گزارش روابط عمومی دانشگاه و به نقل از رئیس اداره انتشارات، کتاب روش و جزئیات اجرایی بهسازی ساختمان، تألیف دکتر اصغر وطنی اسکویی، عضو هیأت علمی دانشگاه شهید رجائی به چاپ هشتم رسید. دکتر آشنای قاسمی، رئیس اداره انتشارات دانشگاه ضمن اعلام این خبر و با اشاره به مقدمه کتاب افزود: با توجه به اینکه رخداد زلزله امری است غیر قابل اجتناب، لازم است با بهسازی و مقاوم‌سازی ساختمان‌های موجود تلفات ناشی از زلزله را به حداقل رساند. دربهسازی و مقاوم‌سازی یک ساختمان باید به سه سئوال زیر پاسخ داد: الف- چه چیز را؟ (وضعیت موجود ساختمان)؛ ب- در مقابل چه چیزی؟ (کدام زلزله، زلزله سطح طراحی یا حداکثر زلزله احتمالی)؛ ج- برای چه منظور و هدفی؟ (بعد از زلزله چه انتظاری از ساختمان می‌رود؟ آیا ساختمان باید به سرویس دهی بدون وقفه خود ادامه دهد و یا از ساختمان انتظار می‌رود تلفات جانی حداقل باشد؟)

دکتر آشنای قاسمی نیز افزود: مولف در این کتاب تلاش کرده است که دست اندرکاران امر ساخت و ساز و مقاوم‌سازی را با روش‌ها و جزییات اجرایی مقاوم‌سازی آشنا نماید. مطالب ارائه شده در این کتاب، به شرح زیر است:

در فصل اول کتاب کلمات کلیدی که در مقاوم‌سازی بکار می‌رود تعریف شده است.

در فصل دوم مفاهیم پایه‌ای طرح تقویت ارائه شده است.

در فصل سوم گام اول طرح تقویت، ارزیابی آسیب‌پذیری کیفی و کمی ارائه شده است.

در فصل چهارم علت نیاز یک ساختمان برای بررسی آسیب پذیری ارائه شده است.

در فصل پنجم ویژگی‌های بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌ها ارائه شده است.

در فصل ششم مطالبی راجع به تحلیل خطر و طیف طراحی بحث شده است.

در فصل هفتم روش ساده ارزیابی ساده ساختمانهای موجود ارائه شده است.

در فصل هشتم مراحل بهسازی و مقاوم‌سازی ساختمان ارائه شده است.

در فصل نهم روش‌های تحلیلی طرح بهسازی ارائه شده است.

در فصل دهم فلسفه تقویت و بهسازی ارائه شده است.

در فصل یازدهم جزییات اجرایی بهسازی و مقاوم‌سازی عناصر و اجزای تشکیل دهنده سیستم سازه‌ای و غیرسازه‌ای ارئه شده است.

از آن جایی که در بهسازی لرزه‌ای سازه‌ها پیوستگی سیستم اضافه شده با سیستم موجود از اهمیت خاصی برخوردار می‌باشد، که این مورد از طریق عناصر اتصال صورت می‌گیرد که در فصل دوازدهم مطالبی در رابطه با عناصر و اجزای اتصال و مکانیزم آسیب در این عناصر ارائه شده است.

در فصل سیزدهم مطالبی در رابطه با بهسازی و مقاوم‌سازی ساختمانهای با مصالح بنایی ارائه شده است.

در پیوست جهت درک مفاهیم بهسازی و مقاوم‌سازی مثالهای عددی ارائه شده است.

این کتاب که به عنوان کتاب سال دانشگاه نیز انتخاب شده است در ۳۱۰ صفحه و به قیمت ۴۵٫۰۰۰ تومان توسط انتشارات دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی به چاپ هشتم رسیده است.

لینک خرید کتاب:

http://publish.sru.ac.ir/book_770.html