تاریخ مصاحبه دکتری ریاضی – کاربردی: چهارشنبه ۹ مهر ۱۳۹۹

معاونت آموزشی دانشکده علوم پایه با هماهنگی گروه ریاضی دانشکده، زمان بندی مصاحبه متقاضیان ورود به دوره دکتری ریاضی – کاربردی دانشکده علوم پایه را برای سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ به شرح زیر اعلام نمود. لذا افراد ذکر شده بایستی در زمان های اعلام شده جهت انجام مصاحبه تخصصی در روز چهارشنبه ۹ مهرماه از طریقه سامانه آموزش الکترونیکی دانشگاه اقدام نمایند.

تاریخ مصاحبه دکتری ریاضی –  کاربردی

چهار شنبه ۹ مهر ۱۳۹۹

۸:۰۰

راضیه علی دهی راوندی

۸:۲۰

وحید مرادی

۸:۴۰

علی کهکی

۹:۰۰

سیده حدیثه کامیاب

۹:۲۰

محبوبه فنودی

۹:۴۰

میثم سلطانی

۱۰:۰۰

علی سعیدی

۱۰:۲۰

افشین خاصه خان

۱۰:۴۰

اسماعیل جزایری

۱۱:۰۰

زهرا زائری

۱۱:۲۰

زهره مرادی

۱۱:۴۰

بیتا مرادی

۱۳:۰۰

آناهیتا کمیجانی

۱۳:۲۰

الناز بابایی

۱۳:۴۰

بهنام فلیحی مامودان

۱۴:۰۰

مصطفی فلاحی لیچایی

۱۴:۲۰

مهدیه السادات فضایل

۱۴:۴۰

سکینه غیاثی

۱۵:۰۰

حسین غلامی چهکند

۱۵:۲۰

سیدشهریار عزیزی

۱۵:۴۰

فریده سرابی

۱۶:۰۰

احمد رجبی قیداری

۱۶:۲۰

محمد خوش خواه طینت

۱۶:۴۰

علی اکبر خزلی

۱۷:۰۰

زهرا حبیبی نژاد مقدم

۱۷:۲۰

زهرا وزیری

۱۷:۴۰

فاطمه احمدی قوی بازو

  • مصاحبه به صورت مجازی از طریق سامانه مرکز آموزش های الکترونیکی دانشگاه انجام می‌گیرد.
  • راهنمای نحوه ورود به سامانه در اطلاعیه شماره ۳ دانشگاه مندرج در وبگاه دانشگاه آورده شده است.
  • بعد از ورود به سایت lms.sru.ac.ir از نام کاربری و رمز عبور (که کارشناسان دانشکده با تماس تلفنی به داوطلبان اعلام نموده‌اند) استفاده شود.