تاریخ مصاحبه دکتری ریاضی – محض : یک شنبه ۶ مهر ۱۳۹۹

معاونت آموزشی دانشکده علوم پایه با هماهنگی گروه ریاضی دانشکده، زمان بندی مصاحبه متقاضیان ورود به دوره دکتری ریاضی – محض دانشکده علوم پایه را برای سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ به شرح زیر اعلام نمود. لذا افراد ذکر شده بایستی در زمان های اعلام شده جهت انجام مصاحبه تخصصی از طریقه سامانه آموزش الکترونیکی دانشگاه اقدام نمایند.

تاریخ مصاحبه دکتری ریاضی –  محض

یک شنبه ۶ مهر ۱۳۹۹

۸:۰۰ ۸:۲۰

راضیه علی‌دهی‌راوندی

۸:۲۰ ۸:۴۰

احسان حسن نژاد

۸:۴۰ ۹:۰۰

سیداحسان حسینی

۹:۰۰ ۹:۲۰

صبورا یوسفی

۹:۲۰ ۹:۴۰

زهرا وزیری

۹:۴۰ ۱۰:۰۰

ائلناز موحد

۱۰:۰۰ ۱۰:۲۰

علی فتاحی بارزی

۱۰:۲۰ ۱۰:۴۰

سعید شاهسوند

۱۰:۴۰ ۱۱:۰۰

زکیه زارع

۱۱:۰۰ ۱۱:۲۰

آزاده رجبی نژاد

۱۱:۲۰ ۱۱:۴۰

مصطفی داروغه

۱۱:۴۰ ۱۲:۰۰

سیدمصطفی حمیدی

۱۳:۰۰ ۱۳:۲۰

حسین حسن نژاد

۱۳:۲۰ ۱۳:۴۰

محمدحسن آهنگرانی فراهانی

۱۳:۴۰ ۱۴:۰۰

اسماعیل اسکندری اشکفتی

۱۴:۰۰ ۱۴:۲۰

حمیدرضا اسدی دهقی

۱۴:۲۰ ۱۴:۴۰

محمدمهدی معتمدی‌نژاد

۱۴:۴۰ ۱۵:۰۰

افسانه ابراهیم خلیلی‌پور

۱۵:۰۰ ۱۵:۲۰

حمیده کشاورزی

۱۵:۲۰ ۱۵:۴۰

خدیجه یوسفی هشجین

۱۵:۴۰ ۱۶:۰۰

سحی کوثری

  • مصاحبه به صورت مجازی از طریق سامانه مرکز آموزش های الکترونیکی دانشگاه انجام می‌گیرد.
  • راهنمای نحوه ورود به سامانه در اطلاعیه شماره ۳ دانشگاه مندرج در وبگاه دانشگاه آورده شده است.
  • بعد از ورود به سایت lms.sru.ac.ir از نام کاربری و رمز عبور (که کارشناسان دانشکده با تماس تلفنی به داوطلبان اعلام نموده‌اند) استفاده شود.