بیستمین جشنواره جوان خوارزمی

مشارکت دانشکده مهندسی کامپیوتر در مرحله دفاعیه حضوری طراحان در دو گروه مکاترونیک و نرم افزار

photo_2018-09-11_14-17-58photo_2018-09-11_14-18-05