بیستمین جشنواره جوان خوارزمی

داوری گروه مکاترونیک روز دوم دفاع داوران استانی با حضور اساتید دانشکده مهندسی کامپیوتر

 

photo_2018-08-28_08-05-39