بیانیه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید رجایی به مناسبت روزجهانی قدس

🔴 *#بیانیه

معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید رجایی به مناسبت #روزجهانی قدس*

🔹یکی از یادگارهای قدرتمند و استکبار ستیز بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، اعلام آخرین جمعه رمضان به  عنوان روز جهانی قدس است.

🔹در این روز بزرگ، ما و همه آزادی خواهان جهان علیه یک ظلم سیستماتیک و طراحی شده برمی خیزیم و خواهان روشنایی عدالت اجتماعی در سراسر گی

تی می شویم. مرکز ثقل این آزادی خواهی و عدالت اجتماعی جهانی، فلسطین است.

🔹مبارزه با ظلم سیستماتیک استکبار جهانی و دولت های مرتجع منطقه علیه مسلمانان مظلوم فلسطین، یک تکلیف شرعی و یک مسئولیت اجتماعی و یک وظیفه اخلاقی برای همه آزادگان و مسلمانان جهان است.

🔹کووید ۱۹ و گسترش جهانی آن، امکان حضور فیزیکی را در راهپیمایی روز قدس از ما گرفته است اما دلهای ما ایرانیان با مردم ستمدیده فلسطین همراه است و در شبکه های مجازی، ایرانی همدل راه افتاده در حمایت از مردم فلسطین.

🔹در روز قدس، ما اعضای هیات علمی و کارکنان و دانشجویان دانشگاه شهید رجایی نیز همراه با مردم ایران و همه آزادی خواهان جهان، اعلام انزجار میکنیم از اشغالگری و ظلم رژیم صهیونیستی و حامیانش.

 

🔹و با گرامیداشت یاد و خاطره همه شهیدان بویژه شهید سلیمانی، سردار دلها، و تجدید میثاق با شهدا و امام شهدا، پای سخنرانی رهبر فرزانه انقلاب خواهیم نشست تا یکصدا و همدل با همه استکبارستیزان عالم، سیلی شویم برای نابودی رژیم غاصب صهیونیستی و راهی شویم برای رهایی و نجات فلسطین.

معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید رجایی
۹۹/۳/۱