بهینه سازی الکتروکاتالیست گامی موثر در فرایند تجاری سازی فنآوری پیل های سوختی

حضور اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی در طی چندین سال فعالیت در آزمایشگاه تحقیقاتی پیل سوختی و انجام پژوهش در زمینه الکتروکاتالیست، فرصتی برای ایجاد فضای گفتگو و تبادل اندیشه در ساختار نشست های تخصصی در  این آزمایشگاه نمود. در این راستا و به مناسبت تاسیس این آزمایشگاه در بیست و سوم بهمن ماه ۱۳۹۱، اولین نشست تخصصی آزمایشگاه تحقیقاتی پیل سوختی در بهینه سازی الکتروکاتالیست در روز یکشنبه بیستم بهمن ماه ۱۳۹۸ از ساعت ۱۴ الی ۱۷ در محل سالن اجتماعات دانشکده علوم پایه برگزار شد. در این نشست کاربرد مایعات یونی، فلزات دوپ شده و مواد مزومتخلخل در بهینه سازی الکتروکاتالیست های بکار رفته در دماهای پایین توسط خانم ها فریده فرخنده، معصومه کیهانی و پریسا حیدری مورد بحث و گفتگو واقع شد. همچنین سرکار خانم دکتر قلخانی در ارتباط با نقش ولتامتری چرخه ای در ارزیابی فعالیت الکتروکاتالیست به ارائه سخنرانی پرداختند. در پایان نشست دکتر میرزائی ضمن مروری بر فعالیت های انجام شده در زمینه بهینه سازی الکتروکاتالیست در آزمایشگاه، به عوامل موثر در فعالیت الکتروکاتالیست اشاره نموده و بیان کردند که در راستای این موارد، فعالیت های متنوعی در آزمایشگاه برای کاتالیست کردن واکنش های اکسایش گلوکز و اتانول و واکنش کاهش اکسیژن انجام شده است. علاقمندان جهت ارتباط با ازمایشگاه می توانند با آدرس پست الکترونیکی به نشانی fcrl.srttu@gmail.com و fclab@srttu.edu مکاتبه نمایند.