بهره برداری از زير ساخت هاي پژوهشی در هفته پژوهش و فناوری

به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهید رجائی، به نقل از معاون پژوهش و فناوری دانشگاه، در هفته ملی پژوهش و فناوری از چند پروژه پژوهشی به صورت رسمی افتتاح و بهره برداری خواهد شد.

دکتر سعید علیائی با اشاره به فعالیت های انجام شده که از اواخر سال ۹۳ شروع گردید، خاطر نشان ساخت با توجه به حمایت هیات رئیسه دانشگاه و سایر مسئولين در سال جاری بودجه قابل توجهي به منظور تکمیل طرح های حوزه پژوهش اختصاص یافت وی ارزش مالی این طرح ها را بیش از ۲۵ میلیارد ریال برآورد نمود. و افزود با نگاه راهبردي دانشگاه به حوزه پژوهش و هزينه هاي اختصاص يافته اميدواريم زير ساخت هاي دانشگاه با رويكرد بروز رساني و توانمند سازي زير ساخت ها نياز هاي اساتيد و دانشجويان تحصيلات تكميلي را درانجام پروژه هاي پژوهشي مرتفع سازد.

وي همچنين اظهار اميد واري كرد كه ايجاد اين زير ساخت ها كه عمدتا مبتني بر ارتقأ كارگاه ها و آزمايشگاه ها ي علوم نوين و بعضا” منحصر بفرد هستند بتوانند در توليدات با كيفيت علمي نيز ازسوي پژوهشگران دانشگاه موثر واقع گردند.