بسیج دانشجویی واحد خواهران برنامه نمایش فیلم هم نفس هنگامه ها را برگزار می کند .

بسیج دانشجویی واحد خواهران برنامه نمایش فیلم “هم نفس هنگامه ها” را برگزار می کند .

 

photo_%db%b2%db%b0%db%b1%db%b9-%db%b1%db%b2-%db%b1%db%b5_%db%b2%db%b1-%db%b4%db%b8-%db%b4%db%b0