بسیج دانشجویی اردوی یک روزه به مناطق محروم استان تهران برگزار می کند.

بسیج دانشجویی اردوی جهادی یک روزه به مناطق محروم استان تهران ویژه خواهران  را برگزار می کند.

 

photo_%db%b2%db%b0%db%b1%db%b9-%db%b1%db%b2-%db%b1%db%b3_%db%b1%db%b9-%db%b4%db%b4-%db%b3%db%b5