بزرگداشت پنجم اسفند، سالرزو بزرگداشت مهندسان كشور

بزرگداشت پنجم اسفند، سالرزو بزرگداشت مهندسان كشور

نامگذاري پنجم اسفند به نام روز مهندس در تقويم ملي جمهوري اسلامي ايران و تقارن آن با سالروز ولادت خواجه نصيرالدين طوسي كه يكي از بزرگترين چهره هاي علمي جهان اسلام است، بيانگر قريحه، خلاقيت و خودباوري مهندسان اين سرزمين است.

بي ترديد تاثير مستقيم مهندسان در عرصه هاي گوناگون زندگي امروزي بر كسي پوشيده نيست چنانكه بناهاي معتبري به دست تواناي اين عالمان در گذشته به يادگار مانده است.

بناهايي كه در گذر ساليان همچنان استوار و پا برجا، بخشي از هويت اين سرزمين را بر دوش مي كشند. دانشكده مهندسي عمران “پنجم اسفند ، روز ملي مهندس” را به جامعه مهندسين اين دانشگاه تبريك عرض مي نمايم .

روز مهندس