بزرگداشت و تقدیر از زحمات صادقانه سرکار خانم موحد دانش

به منظور بزرگداشت و تقدیر از زحمات صادقانه سرکار خانم سحر موحد دانش که به افتخار بازنشستگی نایل آمده اند، جلسه ای در روز یکشنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۱ ساعت ۱۱:۳۰ در محل سالن اجتماعات دانشکده علوم پایه برگزار شد.

 

شورای آموزشی و پژوهشی دانشکده علوم پایه