بزرگداشت هفته معلم

دانشکده برق باهمکاری انجمن علمی برق درتاریخ۱۷ اردیبهشت ۹۶ به مناسبت هفته معلم جشنی برگزار کرد که در این جشن از مهندس تورنگ (اولین رییس دانشکاه تربیت دبیر شهید رجایی)بعنوان سخنران دعوت بعمل امد و علاوه بر برنامه های دیگر درانتها نیز ازاساتید و دانشجویان برتر دانشکده که با استقبال پرشکوه دانشجویان همراه بود، تقدیر شد.

moalam