بزرگداشت مقام معلم

در هفته بزرگداشت مقام معلم ،  در یک رخداد فرهنگی توسط انجمن های علمی دانشکده علوم پایه  ضمن توجه به مقام معلم در رشد و تعالی انسان، از زحمات اساتید دانشکده در فرایند تعلیم و تربیت، توسط دانشجویان تجلیل به عمل آمد.