برگزیده شدن مقاله گروه مهندسی نقشه برداری در سی و هشتمین کنفرانس بین المللی سنجش از دور آسیا

برگزیده شدن مقاله گروه مهندسی نقشه برداری

در

سی و هشتمین کنفرانس بین المللی سنجش از دور آسیا

0100

سی و هشتمین کنفرانس بین المللی سنجش از دور آسیا (ACRS 2017) از تاریخ ۲۳ تا ۲۷ اکتبر ۲۰۱۷ در شهر دهلی نو کشور هند برگزار گردید. این کنفرانس مهمترین رویداد علمی در حوزه سنجش از دور در قاره آسیا است و در مراسم امسال بزرگترین مراکز علمی، پژوهشی و فناوری جهان و محققانی از ۵۳ کشور جهان در آن شرکت داشتند. به عنوان نخستین حضور گروه مهندسی نقشه برداری در یک همایشبین المللی خارج از کشور، خانم سحر محمودی شاد دانشجوی کارشناسی ارشد سنجش از دور گروه مهندسی نقشه برداری به همراه آقای دکتر عباس مالیان استاد راهنمای خود دراین کنفرانس حضور یافتند و مقاله خود با عنوان

” DETECTION OF HIGH-POTENTIAL GOLD, COPPER AND IRON MINERAL ZONES USING ASTER IMAGERY AND GEOCHEMICAL DATA

که به صورت شفاهی پذیرفته شده بود را ارائه نمودند. براساس ارزیابی هایی که بر مبنای محتوای مقالات و کیفیت ارائه در نشست های تخصصی همایش صورت گرفت این مقاله توسط انجمن فتوگرامتری وسنجش ازدور ژاپن (JSPRS)به عنوان مقاله برتر انتخاب و معرفی شد و مفتخر به دریافت لوح تقدیر گردید.

02000