برگزیده شدن دانشجوی دانشگاه شهید رجائی در جشنواره ملی گویندگی، دوبله و اجرای مولانا

به گزارش روابط عمومی دانشگاه و به نقل از مدیر امور فرهنگی، نخستین جشنواره ملی مولانا ، با هدف “توجه ویژه به دستاوردهای فرهنگی و هنری و ایجاد بستری برای بروز وظهور استعداد های هنری و پرورش هر چه بهتر آن” در تابستان ۱۴۰۰ توسط دانشگاه دامغان و با همکاری معاونت فرهنگی وزارت عتف در سه بخش گویندگی، دوبله و اجرا برگزار شد.

بر اساس این گزارش، آقای محمد گلابی دانشجوی دانشگاه شهید رجائی توانست در بخش گویندگی و دوبله از بین بیش از ۵۰۰ شرکت کننده برگزیده شوند.

این موفقیت را به ایشان و خانواده فرهنگی دانشگاه تبریک می گوییم.