برگزاری work shop

 

برگزاری ورک شاپ در دانشکده مهندسی کامپیوتر تحت عنوان

mini-workshop on deep learning

زمان برگزاری

شنبه ۱۶ آبان
photo_2016-01-16_10-56-40