برگزاری کنکور سراسری در دانشکده مهندسی عمران

با همت کارکنان پرتلاش بخش آموزش دانشکده و مساعی سایر همکاران، کنکور سراسری در محل دانشکده در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه و  آدینه و شنبه (۸ تا ۱۱ تیرماه ۱۴۰۱) برگزار می گردد.