برگزاری کلاس های تابستانی

برگزاری کلاس های تابستانی

طبق برنامه دانشگاه کلاس های تابستانی دانشجویان در دانشکده مهندسی مکانیک برگزار شد. این کلاس ها با موفقیت به پایان رسید

10dsc_0019dsc_0020