برگزاری کلاس های آموزش مهارتی معلمان جدید الاستخدام

برگزاری کلاس های آموزش مهارتی معلمان جدید الاستخدام

بر اساس سیاست های دانشگاه و با هدف آماده سازی معلمان جدید در وزارت آموزش و پرورش دانشکده مهدنسی مکانیک کلاس های بدو استخدام معلمان را در تابستان امسال با موفقیت برگزار نمود.

در این کلاس ها اموزش های لازم در زمینه های فنی به معلمان برای حضور در هنرستان ها ارائه شد.