برگزاری کلاس رفع اشکال فیزیک پایه ۲ برای دانشجویان شاهد و ایثارگر

در راستای ارائه خدمات آموزشی به دانشجویان شاهد و ایثارگر و با توجه به برگزاری امتحان فیزیک پایه۲ در دوم بهمن ماه سال جاری، دانشکده علوم پایه با همت سرکار خانم دکتر مجیدی استاد مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر گروه فیزیک در نظر دارد کلاس­ های رفع اشکال فیزیک پایه ۲ را برای دانشجویان محترم شاهد و ایثارگر با حضور اساتید محترم گروه فیزیک ( سرکار خانم دکتر مجیدی، سرکار خانم دکتر ندافان و آقای دکتر طالبیان ) طبق جدول ذیل در اتاق گروه فیزیک دانشکده در زمان های ذکر شده برگزار نماید.

تاریخ ساعت
۹۸/۱۰/۲۹ ۱۲:۳۰ – ۱۱
۹۸/۱۰/۳۰ ۱۲:۳۰ – ۱۱
۹۸/۱۱/۱ ۱۲:۳۰ – ۱۱