برگزاری کلاس رفع اشکال فیزیک پایه 2 برای دانشجویان شاهد و ایثارگر

استاد مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر گروه فیزیک خبر داد

در راستای ارائه خدمات آموزشی به دانشجویان شاهد و ایثارگر و با توجه به برگزاری امتحان فیزیک پایه۲ در دوم بهمن ماه سال جاری، دانشکده علوم پایه با همت سرکار خانم دکتر مجیدی استاد مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر گروه فیزیک در نظر دارد کلاس­ های رفع اشکال فیزیک پایه 2 را برای دانشجویان محترم شاهد و ایثارگر با حضور اساتید محترم گروه فیزیک ( سرکار خانم دکتر مجیدی، سرکار خانم دکتر ندافان و آقای دکتر طالبیان ) طبق جدول ذیل در اتاق گروه فیزیک دانشکده در زمان های ذکر شده برگزار نماید.

تاریخ ساعت
98/10/29 12:30 – 11
98/10/30 12:30 – 11
98/11/1 12:30 – 11