برگزاری کلاس آموزش مجازی

روز سه شنبه مورخ ۹۹/۲/۲۹، جلسه ای با حضور مدیران محترم گروه های دانشکده علوم انسانی  و جناب آقای دکتر پازوکی (مدیر محترم فناوری اطلاعات) در مورد نحوه ی برگزاری آزمون مجازی  تشکیل شد.