برگزاری کار گاه آموزشی ازدواج موفق در خوابگاه هروی

??توجه توجه ?کانون قرآن و عترت برگزارمی کند? ✅کارگاه های آموزشی” ازدواج موفق ” تحت عنوان(تمرین “ما” شدن?) شروع شد. ?حضور در این کارگاه ها برای متاهلان عزیز هم آزاد است…..☺️ ? تدبر در قرآن با محوریت ازدواج و خانواده با حضور “سرکار خانم افراسیابی”( استاد کارگاه های ازدواج در دانشگاه های علم و صنعت […]

??توجه توجه

?کانون قرآن و عترت برگزارمی کند?

✅کارگاه های آموزشی” ازدواج موفق ” تحت عنوان(تمرین “ما” شدن?) شروع شد.

?حضور در این کارگاه ها برای متاهلان عزیز هم آزاد است…..☺️

? تدبر در قرآن با محوریت ازدواج و خانواده با حضور “سرکار خانم افراسیابی”( استاد کارگاه های ازدواج در دانشگاه های علم و صنعت و علوم پزشکی ایران) ?

?به همراه پذیرایی ازشما عزیزان?

وعده دیدار ما:دوشنبه شب ها ساعت8:45نمازخانه “خوابگاه هروی”

کار گاه آموزشی ازدواج موفق در خوابگاه هروی دوشنبه ها

کار گاه آموزشی ازدواج موفق در خوابگاه هروی دوشنبه ها