برگزاری کارگروه بررسی توانایی‌های علمی متقاضیان فراخوان جذب بهمن ۹۵

این کارگاه در ۲ گرایش نرم‌افزار و معماری سیستم‌های کامپیوتری بررسی شد و پس از پالایش اولیه با توجه به شرایط دانشگاه، از بین متقاضیان ۱۳ نفر برای مصاحبه دعوت شدند که نتایج به معاونت محترم آموزشی و تحصیلات تکمیلی ارسال گردید.

photo_2017-09-11_15-13-50