برگزاری کارگاه های آموزشی در هفته آموزش برای اعضای هیات علمی

در هفته گرامیداشت مقام استاد، دانشکده علوم انسانی با همکاری اساتید گروه علوم تربیتی و زبان انگلیسی کارگاه های آموزشی برای اساتید را برگزار کرد

شنبه  ۱۵ اردیبهشت: کارگاه آقای دکتر غلامعلی احمدی با عنوان: روش های تدریس فعال با رویکرد فرایند محوری

img_2255

یکشنبه ۱۶ اردیبهشت: کارگاه آقای دکتر علیرضا عصاره با عنوان: بین المللی سازی آموزش عالی؛ اصول، رویکردها و راهکارها

img_2207

دوشنبه ۱۷ اردیبهشت: کارگاه خانم دکتر مودت سعیدی با عنوان:

 Appraisal Resources: Objective Versus Subjectivity in Academic Research Articles

img_2282