برگزاری کارگاه تست های غیر مخرب

کارگاه ۴ ساعته تست های غیرمخرب توسط مهندس گنجی دارنده سطح ۳ آزمون های غیرمخرب از طرف انجمن علمی مکانیک و با همکاری شرکت نفتا روز چهارشنبه ۲۰ آذر ماه برگزار گردید.

20191211_092428 20191211_095523 20191211_095533