برگزاری کارگاه تست های غیر مخرب

کارگاه 4 ساعته تست های غیرمخرب توسط مهندس گنجی دارنده سطح 3 آزمون های غیرمخرب از طرف انجمن علمی مکانیک و با همکاری شرکت نفتا روز چهارشنبه 20 آذر ماه برگزار گردید.  

کارگاه 4 ساعته تست های غیرمخرب توسط مهندس گنجی دارنده سطح 3 آزمون های غیرمخرب از طرف انجمن علمی مکانیک و با همکاری شرکت نفتا روز چهارشنبه 20 آذر ماه برگزار گردید.

20191211_092428 20191211_095523 20191211_095533