برگزاری کارگاه آموزشی

images

قابل توجه دانشجویان محترم

کارگاه آموزشی ارگونومی اداری ( Ergonomics In The Office) توسط جناب آقای مهندس علی دهقانی (عضو دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد ریاست جمهوری) روز دوشنبه۲ دی ماه ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۴۵ الی ۱۴ در کلاس ۱۱۳ دانشکده علوم انسانی برگزار خواهد شد. لازم به ذکر است به شرکت کنندگان گواهی اعطا می گردد.