برگزاری کارگاه آموزشی کاربرد نوروفیدبک در آموزش

کارگاه آموزشی کاربرد نوروفیدبک در آموزش روز یکشنبه به تاریخ ۱/۱۰/۱۳۹۸ از ساعت ۱۲ تا ۱۳:۳۰ به مدرسی آقای دکتر طهماسبی عضو هیات علمی دانشکده علوم ورزشی در محل آزمایشگاه رفتار حرکتی دانشکده برگزار شد.

موضوعاتی چون تکنیک های بهبود دهنده عملکرد، شناخت سیستم عصبی، امواج مغزی و کارکرد آن ها، اختلالات، مبانی نوروفیدبک، روش ها و کاربرد های آن در ورزش مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

dscn5850 dscn5847 dscn5849