دانشکده علوم انسانی برگزار کرد

برگزاری کارگاه آموزشی مهارت ها و فنون تدریس

این کارگاه برای کلیه اعضای هیات علمی دانشگاه با مدرسی استاد محترم جناب آقای  ابراهیم دماوندی طی روزهای دوم و سوم دی ماه در دانشکده علوم انسانی برگزار گردید

img_4482