برگزاری کارگاه آموزشی سنجش ترکیب بدن

پس از برگزاری کارگاه های آموزشی کار با حیوانات آزمایشگاهی بصورت حضوری اولین کارگاه آموزشی که روی انسان در دوران پساکرونا بصورت حضوری برگزار شد به همت دانشکده علوم ورزشی و به مدرسی خانم دکتر آرزو اسکندری کارگاه آموزشی سنجش ترکیب بدن بود که با استقبال بی نظیر دانشجویان دوره دکتری، کارشناسی ارشد و کارشناسی دانشکده علوم ورزشی روبرو شد. این کارگاه آموزشی روز چهارشنبه اول تیر ماه ۱۴۰۱ ساعت ۱۰ صبح به صورت رایگان برگزار شد.