برگزاری کارگاه آموزشی راه حل هاي چندگانه در آموزش رياضي

در راستای تداوم ارتباط بین دانشکده علوم پایه با معلمان آموزش و پرورش، کارگاه آموزشی “راه حل هاي چندگانه در آموزش رياضي” توسط آقای دکتر ابراهیم ریحانی عضو محترم هیئت علمی گروه ریاضی دانشکده علوم  در تاریخ ۲۴ شهریورماه به صورت مجازی برگزار شد. 

لینک قسمت اول کارگاه آموزشی

https://aparat.com/v/1Zsjg

لینک قسمت دوم کارگاه اموزشی

https://aparat.com/v/poSnr