برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با عوارض و خطرات سوء مصرف مواد مخدر و روان گردان در محیط های دانشجویی

مرکز مشاوره، سلامت و سبک زندگی دانشگاه در راستای اجرای تفاهم نامه فی مابین سازمان امور دانشجویان و سازمان امور اجتماعی وزارت کشور با هدف کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی در دانشگاه، نسبت به برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان آشنایی با عوارض و خطرات سوء مصرف مواد مخدر و روان گردان به منظور پیشگیری از گرایش دانشجویان به اعتیاد در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ اقدام نمود.

در این کارگاه آموزشی که با مدرسی آقای دکتر اسماعیل ناصری، روان شناس و عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و مسئول کارگروه پیشگیری از اعتیاد وزارت علوم،تحقیقات و فناوری برگزار گردید به مطالب مهمی از قبیل ضرورت کسب دانش در خصوص اعتیاد، مفاهیم اصلی حوزه اعتیاد، آشنایی با انواع مواد مخدر و روان گردان، علائم و نشانه های وابستگی و عوارض مواد، عوامل خطر و عوامل محافظت کننده در گرایش به مصرف مواد به ویژه باورها و نگرش های غلط زمینه ساز اعتیاد پرداخته شد.

با توجه به استقبال دانشجویان از این کارگاه آموزشی، مقرر گردید کارگاه های مشابه در زمینه پیشگیری از اعتیاد برای دانشجویان در محل دانشگاه و سراهای دانشجویی در هفته های آتی مجدداً برگزار گردد.