برگزاری کارگاههای آموزشی مهارتهای موفقیت توسط بسیج دانشجویی و کانون مهدویت.

دوره های آموزشی مهارت های موفقیت باهمکاری بسیج دانشجویی و کانون مهدویت

img_20191211_012249_457