چهارمین کنفرانس اسلام و ارزش های متعالی با تاکید بر معنای زندگی به صورت برخط برگزار شد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه و به نقل از رئیس دانشکده علوم انسانی، روز پنجشنبه ۱۲ تیرماه ۱۳۹۹ چهارمین کنفرانس ملی اسلام و ارزش های متعالی با شاخص های ذیل از طریق سامانه LMS برگزار گردید:

 • یکی از رسالت های دانشگاه اموزش وافزایش روحیه مشارکت جویی است. در سایه همین رسالت این همایش گرچه مدیریتش بعهده دانشکده علوم انسانی بود ولی چهار دانشکده دیگر دانشگاه ما یعنی دانشکده معماری ؛ تربیت بدنی ؛مکانیک وعمران مشارکت داشتند
 • علاوه بردانشگاه ما حدود ۹۰ دانشگاه دولتی ؛ ازاد  ؛ فرهنگیان وپیام نور ومراکز اموزشی وپژوهشی از دانشگاه های مختلف تهران ؛ قم ؛ قزوین ؛ زنجان  ، همدان ، اذربایجان غربی وشرقی ، یزد؛ کرمان ؛ خراسان ؛ سیستان وبلوچستان . مازندران ، سمنان و..‌  دخالت داشتند.
 • حدود هشتاد درصد مقالات ما از دانشگاه ها وپژوهشگاه های  دیگر کشور بوده است.
 • دریافت قریب به ۳۰۰ مقاله و داوری آنان در موعد مقرر
 • انجام ۲۱ سخنرانی با محتوای مناسب
 • برگزاری مناسب و به هنگام جلسات سخنرانی در بستر LMS
 • نظارت کیفی بر محتوای سخنرانی سخنرانان و تذکر نکات مهم علمی
 • مشارکت اساتید بنام کشوری در حوزه موضوعات تخصصی کنفرانس
 • آماده سازی بستر مناسب مجازی برای ارائه سخنرانی سخنرانان در دانشکده علوم انسانی
 • دریافت بیش از صد پوستر وارایه همه پوسترها در سایت همایش
 • تنوع قابل توجه موضوعات ارائه شده